medTadvies

medTadvies levert betrouwbaar, deskundig en onafhankelijk medisch advies.

Over medTadvies

medTadvies is verantwoordelijk voor de Sociaal medische advisering aan gemeenten in het kader van de Wmo, Participatiewet, Woonurgentie en het toekennen van de Gehandicaptenparkeerkaarten – en plaatsen. Daarnaast fungeert medTadvies als zelfstandig bestuursorgaan voor het toekennen van de voorziening Hoog Persoonlijk Kilometer Budget en stellen wij Gezondheidsverklaringen op in opdracht van de Dienst Terugkeer & Vertrek.

medTadvies behoort samen met medTzorg tot de medTzorg Groep

Diensten medTadvies

Medische advisering aan gemeenten

Meer informatie

Hoog Persoonlijk Kilometer Budget

Meer informatie

Gezondheidsverklaringen DT&V

Meer informatie